30/03/2020
Tüm ilanlar

T.C. BOLU 1. İCRA DAİRESİ 2012/6120 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %501sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılıdosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/11/2013

1.İhale Tarihi : 11/12/2013 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.

2.İhale Tarihi : 26/12/2013 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.

Ihale Yeri : Çatak Mevkii No:12 Susuz Köyü Seben/BOLU

No

Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

ı

10.000,00

ı

%18

14DY798 Plakalı, 1998 Model, KIA Marka, CERES 2WD Tipli , Beyaz renkli kamyonet. Araç çalışır durumda.

1.İhale Tarihi : 12/12/2013 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 27/12/2013 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

ihale Yeri : Asil Otopark' Seyitler Mahallesi Kasaplar Köyü Sapağı No:7

Merkez/BOLU

No

Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

18.000,00

ı

%1

14de458 Plakalı, 1996 Model , U 445 Tipli, 11596361415115869 Motor No'lu, U2TVO4452T5090545 Şasi No'lu, Aracın anahtar ve ruhsatı yok. Genel durumu iyi. Açıklamalı Araç