08/04/2020
Tüm ilanlar

T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/6 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi Ösenek mahallesi Köy altı mevkii , 1564 Ada , 2 Parsel sayılı 143 m2 miktarında arsa, her ne kadar tapu kaydında taşınmaz arsa olarak gözükmekte isede , taşınmaz üzerinde 19.404.00 Tl bedelli yaklaşık 50 yıllık 2 katlı ahşap karkas yapının yer aldığı, yapı 66,00 m2 yüzölçümlü yol cephesinden iki girişli alt katın bir mesken, üst katın bir mesken olarak düzenlendiği, hali hazırda boş durumda olduğu, yapının dış cephesinde ve çatısında yıpranmalar oluştuğu, kapı ve pencerelerin ahşap malzeme ile yapıldığı, parselin doğu ve batı yönleri yol cepheli, güneyinde bitişik bir yapı olduğu, kuzeyinin boş komşu parsele baktığı, batı yönünde çoğu yolda kalan basit bir baraka bulunan arsa değeri 85.800,00 Tl olan taşınmaz , Toplam 105.204,00 TL bedelle ihale edilecektir.

İmar Durumu : Çatı katı kullanımında bağlı olduğu bağımsız bölümün % 35 ini geçemez, imar durumu haziran 2012/273 sayılı belediye meclis kararına göre çizildiği, belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerli olduğu, imar durumu 01/06/2013 tarih ve 28664 sayılı resmi gazetede yayınlanan planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre çizildiği, imar formülü yola mesafesi imar hattı inşaat cephesi min 6,00 m, inşaat derinliği min 10,00 m, arka bahçe mesafesi P.G. Yan bahçe mesafesi P. G. İnşaat tarzı bitişik, kat adedi bodrum hariç 4 kat, saçak seviyesi 12,50 m. , dir.

KDV Oranı : Ev % 1, arsa % 18

Kaydındaki Şerhler : 24/10/2011 günlü ve 13002 yevmiye nolu alt yapı bedeli olduğu

1. Satış Günü : 27/12/2013 günü 14:00 – 14:10 arası

2. Satış Günü : 21/01/2014 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORU

----------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2013