27/06/2019

BÖLGENİN EN İLERİ HASTANESİ OLACAK

22 Kasım 2013 - 00:00

Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektörü olabilmek için adaylık açıklamaları gelmeye devam ediyor. Adaylığını açıklayan son isim Prof. Dr. Mehmet Kutalmış oldu.

Haber: Elif SARIHAN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Kutalmış şunları söyledi; "Öncelikle ifade etmek isterim ki, sadece resmen oy verme hakkına sahip olan (Prof. Dr., Doç. Dr. Yard. Doç. Dr.) öğretim üyelerine değil, üniversitenin bütün akademik personeline (Prof. Dr., Doç. Dr., Yard. Doç. Dr., Dr., Öğretim görevlisi, okutman, çevirmen, Arş. Gör.), idari birim mensupları (genel sekreter, sekreter, şef, müdür vd.), Bolulular, hayırseverler, basın mensupları, öğrenciler ve diğerlerine hitap ediyo­rum. Rektörlüğü belirleyecek olan süreç ve sıralama bilindiği gibi, öğ­retim üyelerinin oyları, YÖK'ün sıralaması ve Cumhurbaşkanı'nın atamasıdır fakat ben hepinize hitap etmek isterim; öncelikli olan seçim ve atamadır, fakat mutlak manada sadece üniversiteyi oluşturan akademik ve idari personelin, bütün unsurlanyla ve kesimleriyle, Bolu halkının destek ve çabalarıyla arzuladığımız ideal Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni gerçekleştirebiliriz, bütün bu kişiler ve kesimler benim için değerlidir, her biri nazar-ı itibara alınmalıdır, o yüzden ben bakı­şımı, ufkumu, hayallerimi ve fikirlerimi hepinize sunmak ve hepinizin desteğini almak istedim."

ÜNİVERSİTEYE YARAŞIR TARZDA OLMAK ÖNEMLİ

"Açıkça her rektör adayı seçilmek isterken kendini, ideallerini ve programını tanıtmandır; bu tanıtım da bütün açıklığıyla, bütün ayrıntılarıyla akıl ve bilimin zirvesi olan üniversiteye yaraşır tarzda olmalıdır. Diğeri de her halükârda üniversitemizi, insanı ilgilendiren bütün hususları bütün meseleleri nasıl daha iyi yapabiliriz düşüncesinin takdimidir ki seçimlere ve seçilecek kişiye yoğıınlaşmışken her zaman canlı olması gereken meselelerin en parlak ve en hararetli şekilde ortaya konması gerektiğine inanıyorum ve seçilmem halinde burada serdedilen bu tür konuların tartışılma, canlı tutulma ve uygulamaya konma gayreti içinde olacağımı vadediyorum; bu, seçim döneminde sürekli gün­demde tutulması gereken meselelerden bahsetmek için iyi bir fırsat olmuştur. Bilimsel seviyeyi nasıl yükseltiriz, akademik kaliteyi nasıl ar­tınrız, üniversitemizin her alanda derecesini ve etkinliğini nasıl yük­seltebiliriz, öğrencilerin barınma vs. sorunlarını nasıl halledebiliriz, zaten az olan öğretim üyesi sayısını nasıl yükseltebiliriz, Bolu halkı ve bölgesi için neler yapabiliriz vb. meselelerin her an hayatımızda ve özellikle üniversite ortamında sürekli yaşanması gerektiğine inanıyo­rum. Bologna, Erasmus gibi büyük çaplı ve hatta evrensel akademik faaliyetlere öncülük eden üniversiteler bile daha iyiye ulaşmanın der­dinde iseler bizim üniversitelerimizin canhıraş toplantılar ve çırpınış­lar sergilemesi gerekir."

"BİLİMADAMI İŞ YERİNİ BEYNİNDE TAŞIR"

Üniversiteler ve akademisyenler bir taraftan kendi çok yönlü vazife­lerini hakkıyla yerine getirirken bir taraftan da üniversitelerini, bölge­lerini, ülkelerini ve hatta bütün küreyi daha iyiye ve daha güzele götürmenin çabası içinde olmalıdırlar. Ilim adamının düşünme süreci ve kapsamı işi ve işyeri ile sınırlı değildir, pek çok meslek mensubunun işyerinden ayrıldıktan sonra işi biter fakat bilim adamı işyerini bey­ninde taşır, hayatı devam ettiği müddetçe dünya, insanlık ve ilim me­seleleri devam eder."

 

"ÜNİVERSİTE BEKLENEN YERDE DEĞİL"

"Bolu yüksek imkânlar şehridir, Bolu antik dönemde bile Roma İmparatorluğu'nun en itibarlı ve en güzide bir kaç şehrinden biri idi. Bolu, Türkiye'nin en zengin şehirlerinin başındadır; Bolu, Türkiye'nin konum itibariyle en şanslı yerindedir ama Bolu'nun Abant İzzet Baysal Üniversitesi olması gereken yerde değildir. Bolu halkı çalışkan ve olup bitenlere karşı yüksek alaka sahibi; Bolu basım, her zaman teyakkuz halinde ve hareketli, Üniversite mensupları yüksek nitelikli, üniversite dünya ölçeğinde bir büyük hayırseverin rehberlik ve fedakarlığına ve sürekli maddi desteğine sahip, üniversite çalışanları canhıraş çalışma azminde fakat üniversite beklenen yerde değil! Bunun temelinde yö­netim sorunları vardır. Son dönemde olup bitenleri hepimiz canlı ola­rak gördük, yaşadık; bazı meslektaşlarım, idari personel, şehir halkı, bölgenin önde gelenleri vs. aldığım teşvik edici sözler benim yukarda serdettiğim ifadelere destek oldu. Hepimiz Türkiye'nin ve dünyanın en mutena zirvesine yerleşmiş Abant Izzet Baysal Üniversitesi'nin mensupları, takipçileri ve destekçileriyiz. Aynı anda Bölüm Başkanlığı, Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü yapmakta olan, arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda konferans, çalıştay, sempozyum vd. düzenlemiş bir akademis­yen ve idareci olarak, yabancı öğrenciler ve yabancı ülke hocalanna büyük önem vererek, yurt dişı akademik bağlantılarla üniversitemizin uluslar arası bir hüviyet kazanması için canla başla çalışan ve hepsin­den önemlisi Abant Izzet Baysal Üniversitesi'nin bir mensubu olmada müşerref ve bu aidiyet duygusunun verdiği sorumluluk ve heyecanı taşıyan bir meslektaşınız ve arkadaşınız olarak, Abant İzzet Baysal Üniversitesi rektör adayı olarak yola çıktım. Beni bu yola çıkaran iki temel amil vardır: Bugüne dek Avrupa (Almanya, Belçika, Hollanda vd.), Asya (Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan vd.), Balkanlar (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Bosna-Hersek vd.), Kafkaslar (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan vd.), Orta Doğu (Suriye, İrak, Iran vd.), Uzak Doğu (Endonezya, Güney Kore vd.) yaklaşık 40 ülkenin üni­versitelerinde araştırma ve incelemelerde bulundum, gittiğim her ül­kede hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem bir gezgin hem bir bilim adamı ve hem de Türkiye'nin bir diplomatı gibi hareket ettim, bütün bunlar bana bugün bir birikim ve tecrübe olarak yol gösteriyor, hatta utku ve ötesini gösteriyor. Yüksek ve düzenli gelişmiş ülkelerin üniversitelerinin de yüksek seviyelerde olduğunu gördüm ve bunları Abant Izzet Baysal Üniversitesi'nde uygulama= gerektiğine inandım ve bunu akademik vazife olarak düşündüm. Diğeri de bu ideallerimi siz değerli akademisyen dostlanfrıla ve Bolu halkı ile birlikte gerçek­leştirip bunu bilimin ve eğitimin rehberliğinde bölgemiz ve Türkiye­mize bir örnek olarak sunma düşüncesidir. Ben size üniversiteyi birlikte yönetelim, üniversiteyi ve Bolu'yu Türkiye'nin yıldızı yapalım diyorum, bunu sevgi, saygı, akıl, bilim ve kanunlara uyarak kısa za­manda birlikte başarabiliriz. Üniversite-Halk işbirliğini yüksek yerime çevirebiliriz, bunu başarırsak Bolu örneği bütün Anadolu üniversite­lerine numune olabilir."

"SAĞLIK MÜSSESELERİ GÖZBEBEĞİMİZ OLACAK"

 

"Sağlık hizmetlerine büyük önem vereceğiz. Her şeyden evvel sağlık hizmetlerinde idari, sağlık ve tıbbi araştır­malar alanında sevgi, hoşgörü, hizmet aşkı gibi doğal veya erdem olan özellikleri yerleştireceğiz, çalışma ve çok çalışma ve fakat çalışanların karşılığını hakkani­yetle ve vaktinde almalarını sağlayacağız. Hastanemizi tanıtıcı Türkçe, İngilizce ve Arapça broşürler bastırılıp dağıtılacak, Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği has­tanesi bölgemizin en güzide sağlık merkezleri olacak­tır. İlave ambulanslar alınacak, hastalara azami derecede iyi ve ilgiyle bakılacak, üniversitemizin sağlık müesseseleri bölgenin gözbebeği olacaktır; telefon ederek hastaneye gelmek isteyenlere özel ambulans gönderilecektir. Biliyoruz ki, gerek araştırma hastanesi gerekse Diş Hekimliği teknik teçhizat bakımından zirvededir; yapılması gerekenler, sevgi, saygı, hoşgörü adalet ve her türlü teşvikin oluşturulması, uygulan­ması, despotizm, adam kayırma, yıldırma vs. naho uygulamalann kaldırılması ve iyi bir imaj ve tamtırndır, Bu yolla üniversite hastanesi süratle eski imaj ve itiba­rını kazanacak ve hatta daha da yükselecektir. Hasta­nenin etrafı, üniversiteye yakışır şekilde yeniden düzenlenecek, ağaçlandırılıp yeşillendirilecektir.

Diş Hekimliği ve Araştırma Hastanesi her yönden (oto­yol güzergahında, Ankara ve İstanbul arasında, yayla ve kış turizmi zeminlerine sahip vs.) bölgenin en ileri ve en büyük Araştırma ve Geliştirme Hastanesi olmaya layıktır, adaydır ve bu ideal başarılmalıdır, ben bunu başaracağımıza inanıyorum."

 

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.